Omgangsvorm

Het rijonderwijs is een intensieve vorm van onderwijs waar leerlingen samen met een docent op pad gaan en les krijgen in de compacte ruimte van een lesauto. Deze vorm van onderwijs vereist onbegrensd vertrouwen en honderd procent wederzijds respect voor elkaars grenzen. Om precies deze reden staan deze waarden bovenaan de prioriteitenlijst van ‘Drive Repeat’. 

Ik beschik daarom ook uiteraard over een VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag die het ministerie van Justitie uitgeeft na onderzoek naar je sociale omgangsvormen in het verleden. Alhoewel dit document niet verplicht is ben ik van mening dat dit een van de weinige waarborgen is voor een respectvolle omgang binnen de opleiding. 


Milieu

Autorijden is niet goed voor het milieu, laat ik daar helder over zijn. Wel probeer ik de belasting van het milieu door de kilometers zo laag mogelijk te houden. Zo is mijn MINI een auto met een Euro 6-emissienorm, de categorie waarin de Dieselauto is ingedeeld met de minste uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast doceer ik een rijstijl waarbij een laag brandstofverbruik uitgangspunt is, ook bekend als 'Het Nieuwe Rijden'.

Om de uitstoot minder schadelijk te maken gebruikt MINI AdBlue.
AdBlue
is een oplossing van ureum in gedemineraliseerd water, die gebruikt wordt als bijvoeging bij voertuigen die diesel gebruiken, om ze schoner te laten rijden.


Betrouwbaarheid

DriveRepeat is lid van de BOVAG organisatie. Zij verzekeren leerlingen van bij hen aangesloten rijscholen continuïteit in hun opleiding. 
Mocht zich door wat voor reden een gelegenheid voordoen dat ik de reeds ingekochte  lessen niet zou kunnen geven regelt de BOVAG een vervangende BOVAG rijschool die de rijlessen die nog openstaan voor hun rekening nemen en de leerling daardoor zijn opleiding zonder extra kosten kan afronden.